Homepage2019-12-05T09:51:32+00:00

Het Arboloket is

de

Het Arboloket is

de

De regelgeving omtrent verzuim verandert continue. Als werkgever speelt u hierin een steeds grotere rol. Bent u op de hoogte van de rechten en plichten wanneer een werknemer zich ziekmeldt?

Het Arboloket werkt samen met Pantergroep om u te ondersteunen en te adviseren bij verzuim. Onze gezamenlijke missie: voorkomen is beter dan genezen.
Als gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u met onze casemanagers, HR adviseurs, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, veiligheidsdeskundigen etc. om verzuim te begeleiden en het risico van verzuim in uw organisatie zo laag mogelijk te houden.

Onze aanpak is gericht op direct contact met u én uw werknemer. We zien juist de uitdaging om samen met u en uw werknemer over de mogelijkheden tot werk te praten, ook wanneer er medische klachten zijn. U en uw werknemer hebben er tenslotte belang bij dat de juiste acties worden ingezet. Mede door de vroegtijdige inzet van onze deskundigen en adviseurs biedt het Arboloket een begeleidingstraject dat er op gericht is om langdurig verzuim te voorkomen.

Naast onze directe aanpak bieden wij u nog meer gemak. Wij hebben namelijk een koppeling gemaakt met uw salarisadministratie. U geeft de eerste dag van ziekte op via uw salarissoftware (Loket.nl)

In het kort:

  • gecertificeerde arbodienst
  • direct contact met u en uw werknemer
  • ziekmelden via Loket.nl
  • toegang tot casemanagers, kerndeskundigen, HR adviseurs etc.

Abonnement

Het Arboloket basis

Als u alleen het Basiscontract bij ons afneemt dan zorgen we ervoor dat u daarmee voldoet aan de minimale eisen vanuit de Arbowet.

U zorgt er hiermee voor dat u bent aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst en krijgt toegang tot bedrijfsarts en kerndeskundigen. Ook regelen we de mogelijkheid van een open spreekuur en second opinion voor uw medewerkers. Precies zoals de wet vereist. U doet uw ziekmelding via het salarispakket Wij bewaken de termijn dat er na 6 weken een Probleem Analyse wordt opgesteld. Met uw vragen over de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) kunt u terecht bij een van onze casemana-gers.

Inhoud:

  • Aangesloten bij gecertificeerde arbodienst, bedrijfsarts en kerndeskundigen
  • Webbased verzuimregistratiesysteem en koppeling met salarisadministratie mogelijk
  • Advies door casemanager over Wet Verbetering Poortwachter aan werkgever
  • Bewaking termijn Wet verbetering Poortwachter
  • Wettelijke verplichting beveiliging personeelsgegevens (TAN-code)
Abonnementstarief
€ 2,09 per medewerker per maand

Mogen wij samen met u zorgdragen voor gemotiveerde en gezonde werknemers? Neem contact op:

Bezoekadres
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht

Postadres
Postbus 327
3360 AH Sliedrecht

Telefoon
085 – 2736179

KvK-nummer
62017357

Bezoekadres
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht

Postadres
Postbus 327
3360 AH Sliedrecht

Telefoon
085 – 2736179

KvK-nummer
62017357

Bezoekadres
Stationspark 100
3364 DA Sliedrecht

Postadres
Postbus 327
3360 AH Sliedrecht

Telefoon
085 – 2736179

KvK-nummer
62017357